swingingguitars.nl

Gino van Loenen, de Benjamin van het trio.

Gino hoorde vanaf zijn geboorte gitaarmuziek. Hij maakte al op zeer jonge leeftijd kennis met de gitaar, door onder andere zijn vader Derick en broer Sascha.

Verder kwam hij zo al heel snel in aanraking met jazz, pop, rock en natuurlijk gipsy jazz. Zoals natuurlijk de unieke muziek van de Franse zigeunergitarist Django Reinhardt en niet te vergeten Jimmy Hendrix, Wes Montgomery en Joe Pass.

Zo werd Gino geïnspireerd om al op 6-jarige leeftijd gitaar te gaan spelen. Hij bleek veel talent voor het instrument te hebben. En dat resulteerde erin dat er al snel een trio opgestart werd.

Zowel het publiek als de schrijvende pers zijn al meteen laaiend enthousiast: over hem werd gezegd en geschreven dat zijn ritme gitaarspel ongekunsteld en buitengewoon strak en krachtig is. Er werd zelfs geschreven: 'hij klinkt als een heel orkest of stoomloc, of als beiden tegelijk'.

Overigens tovert Gino ook met ongekende snelheid prachtige solo's uit zijn vingers. Inmiddels speelt hij ook al enkele jaren saxofoon, en gaat hij als een speer!